Dear visitor, please login to see your BSOH membership status or register to get a free account.

Webinar over proces-gegenereerde agentia (Roadmap on Carcinogens)

Datum: 
vrijdag, 20 mei 2022 - CEST 09:00 to 13:00
Waar: 
Online webinar

Proces-gegenereerde agentia komen vaak voor als ongewenst bijproduct van arbeidsprocessen. Deze specifieke agentia vereisen extra aandacht omdat ze geen ‘etiket’ hebben en er geen enkele referentie is naar deze carcinogene agentia in Veiligheidsinformatiebladen. Hierdoor worden ze vaak vergeten in de risico-evaluatie op het niveau van de onderneming. Een groot aantal werknemers in de EU wordt potentieel blootgesteld aan dergelijke proces-gegenereerde agentia zoals kristallijn siliciumdioxide, houtstof (afkomstig van hardhout), dieseluitlaatgassen, lasrook, Chroom VI, formaldehyde,...

PDC Fundamentals van EN689

Datum: 
donderdag, 21 april 2022 - CEST 08:00 to 17:00
Waar: 
Leuven, België
PDC EN689

De nieuwe Europese standaard EN 689 voor ‘het beoordelen van de blootstelling aan chemische stoffen in de werkplekatmosfeer en toetsing aan de grenswaarde’ is sinds mei 2018 beschikbaar. Deze vervangt de sterk verouderde 1995/2006 versies. De nieuwe norm maakt een efficiëntere en meer betrouwbare risicobeoordeling mogelijk. De toepassing van EN689 is opgenomen in de Belgische Codex over het welzijn op het werk.

De beoordeling van beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia op basis van luchtmonsters vereist verschillende procedures. EN689 bepaalt dat die door een beoordelaar moeten worden uitgevoerd (art. 4.). Dat is een persoon die voldoende is opgeleid en ervaring heeft met arbeidshygiënische beginselen, werk- en meettechnieken, om het deel van de beoordeling dat hij uitvoert volgens de stand van de techniek uit te voeren (art. 3.1.1.).

Het doel van deze cursus is de vereiste minimumcompetenties voor beoordelaars aan te bieden.

Pour les francophones, une edition française peut être organisée sur demande.

De inschrijvingen zijn geopend.

 
 

Studiedag: Hormoonverstoorders: de gevolgen van blootstelling voor werknemers en hun nageslacht

Datum: 
donderdag, 5 mei, 2022 - 08:30 to 13:00
Waar: 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Galileilaan 5/2 1210 Brussel

Tijdens deze studiedag zullen enkele medische experts dieper ingaan op de mogelijke gezondheidseffecten van hormoonverstoorders, zowel voor werknemers als voor hun nageslacht.

BSOH webinar Carcinogens at the workplace – Legal framework, Limit values and Risk Assessment

Datum: 
vrijdag, 11 februari 2022 - CET 13:30 to 16:30
Waar: 
Teams online webinar – due to COVID

Topic: Occupational exposure to carcinogens, mutagenic and reprotoxic agents at the workplace is the concern of every occupational hygienist. In order to improve the approach of the risk assessment of the workers exposure to CMR agents, it is important to understand the toxicology as well as the way limit values are established and taken into account in the legal framework.

Pagina's