Ledenvoordelen

Iedereen kan een gratis account aanvragen op de BSOH website. Met deze gratis account kan je je inschrijven voor de betalende events. Dit is echter geen lidmaatschap van de vereniging. Sommige secties van de website zijn niet zichtbaar voor de gratis accounts, zoals bv het archief, de inschrijvingen voor de gratis studiedagen en de nieuwsbrieven.

Waarom zou ik lid worden van BSOH?
Bijblijven, opdoen van nieuwe kennis en uitwisseling van ervaringen zijn essentieel om op een professionele wijze zijn taken als arbeidshygiënist uit te voeren.

Wat zijn de voordelen van BSOH lidmaatschap?
BSOH is een nationale vereniging die volgende zaken aanbiedt aan haar leden:

  • Jaarlijks 3 studie(na)middagen over actuele onderwerpen in de arbeidshygiëne. Deze studiedagen gaan door in Brussel in het gebouw van de FOD WASO aan het Zuidstation en zijn gratis voor de leden.
  • Uitwisseling van informatie over arbeidshygiëne tussen de leden. Regelmatig verstuurt de secretaris per mail een nieuwsbrief met nieuwe rapporten, studies, aankondigingen of verslagen van studiedagen en congressen die nuttig zijn voor de arbeidshygiënist.
  • Ondersteuning van het onderwijs in de arbeidshygiëne.
  • CoBePrev voordeeltarief handboek ‘Welzijn op het Werk’.
  • Vertegenwoordiging van de Belgische arbeidshygiënisten ten overstaan van andere organisaties die bezig zijn met welzijn op het werk zoals Co-Prev en Prebes.
  • Contacten met gelijkaardige nationale en internationale instanties zoals de International Occupational Hygiene Association IOHA, British Occupational Hygiene Society BOHS, Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne NVvA en American Industrial Hygiene Association AIHA. BSOH is de vertegenwoordiger van België binnen de IOHA.

Hoe kan ik lid worden?
De BSOH-lidmaatschappen volgen het kalenderjaar. Ze beginnen op 01 januari en lopen af op 31 december. Ook lidmaatschappen die na 01 januari aangegaan worden lopen af op 31 december. Lidgelden die ontvangen worden vanaf 01 november, gelden tot 31 december van het volgende kalenderjaar.

Het lidgeld voor 2024 bedraagt 75,00 EUR, vrijgesteld van BTW.

You are not logged in. Please log in to apply for membership.
You will need a BSOH website account to log in. If you don't have one, no worries, you can get one for free. Get a free BSOH website account.

 

Last updated on 23/11/2021 09:46:04 CET (UTC+01:00)