6. Meting externe blootstelling

Achtergrond
Als een blootstellingsinschatting niet overduidelijk zeer hoog of zeer laag ten opzichte van de vooropgestelde limietwaarde is, kan het noodzakelijk zijn om over te gaan tot metingen. De meest uitgevoerde blootstellingsmeting is natuurlijk deze van de blootstelling in de ademzone van de werknemer, maar ook voor huidblootstelling bestaan er meettechnieken. In België dient men volgens het KB Chemische agentia de blootstelling te evalueren en te toetsen ten opzichte van de grenswaarde. Dit kan  bijvoorbeeld door metingen in de ademzone van de werknemer. Dergelijke metingen dienen te gebeuren door een door de overheid erkend laboratorium.

Wetgeving

Normering

Documentatie

Tools

Websites

Reactie toevoegen