5. Berekening interne blootstelling

Achtergrond
Er bestaan niet alleen tools om de uitwendige blootstelling te berekenen, er zijn ook tools die kunnen inschatten welke concentraties chemicaliën er in menselijke biologische matrices (zoals bloed, urine,...) zullen voorkomen nadat de stof via de inhalatoire, dermale en/of orale route in het lichaam is terecht gekomen. Voor sommige parameters bestaan er hele mooie lineaire verbanden tussen concentratie in ademlucht tijdens de werkshift en concentratie in de urine na de werkshift, terwijl er voor andere stoffen soms veel complexere verbanden, of zelfs helemaal geen verbanden aantoonbaar zijn. Een vrij recent en goed gedocumenteerd model om interne blootstelling in te schatten is IndusChemFate (Jongeneelen en ten Berge 2011). Het model is te downloaden als Excel toepassing op de Cefic website.

Wetgeving

Normering

Documentatie

Tools

Websites