9. Generische risicoanalysesystemen

Achtergrond
Wanneer op een werkplek een heleboel gevaarlijke stoffen worden gebruikt, is het niet eenvoudig te beginnen aan een risicoanalyse chemische agentia. Sowieso worden de meest risicovolle werkzaamheden met gevaarlijke stoffen best eerst onder de loep genomen. Om hierin wat klaarheid te scheppen bestaan er zogenaamde "generische" risicoanalysesystemen. Op basis van de R- of H-zinnen, eventuele fysische eigenschappen van de stof, of specifieke gegevens van verbruik en omstandigheden op de werkpost kan een rangorde worden bekomen, zodat je op een objectieve manier kan rangschikken om te weten welke stoffen je eerst moet aanpakken.

Documentatie

Tools