2. Grenswaarden

Achtergrond
Grenswaarden zijn limieten waarmee we een berekende of gemeten blootstelling willen vergelijken. Grenswaarden voor externe blootstelling zijn meestal vastgelegd voor bepaalde effecten die optreden wanneer blootstellingen, volgens de route (inhalatoir, oraal, dermaal) waarvoor de grenswaarde werd afgeleid, boven deze grenswaarde optreden gedurende een bepaalde vastgelegde periode. Er zijn verschillende types grenswaarden: gezondheidkundige grenswaarden waarvoor geen effecten optreden, grenswaarden waarvoor geen schadelijke effecten optreden, wettelijke grenswaarden, actiewaarden, richtwaarden,... In het wetgevend kader wil men vooral waarden hanteren waarbij men geen schadelijke effecten zal zien op de menselijke gezondheid en is "de" grenswaarde van een stof meestal gebaseerd op het eerste schadelijk effect dat optreedt bij de laagste blootstelling (het zogenaamde kritisch effect). Als we waterstofsulfide nemen als voorbeeld: het eerste (niet-schadelijke) effect dat optreedt is prikkeling van de neus (<1ppm), hogere blootstellingen lijden tot irritatie van de ogen (schadelijk effect, rond 10 ppm), nog hogere concentraties verlammen de reukzin (rond 100 ppm) en het schadelijkste effect is natuurlijk de dood (>800 ppm). De Belgische wettelijk bindende grenswaarde voor waterstofsulfide in de omgevingslucht is op dit moment ingesteld op 5 ppm (7 mg/m³), voor een inhalatoire blootstelling over 8h. Mensen die gedurende 8h aan deze concentratie worden blootgesteld, 5 dagen per week, zullen waarschijnlijk geen oogirritatie ondervinden. Naast de grenswaarden voor externe blootstelling zijn er ook grenswaarden voor interne blootstelling, zogenaamde biologische grenswaarden, die meestal zijn vastgelegd op een bepaalde concentratie in een menselijk staal (urine, bloed, plasma, haar, tanden,...) na een bepaalde externe blootstelling. De enige wettelijk bindende biologische grenswaarde in België op dit moment is de biologische grenswaarde voor lood in bloed (70 μg Pb/100 ml bloed).

Wetgeving

Normering

Documentatie

Tools

Websites