7. Meting interne blootstelling

Achtergrond
Wanneer chemische stoffen zijn opgenomen in het menselijk lichaam is het voor bepaalde stoffen ook mogelijk een meting in biologische matrices te verrichten (urine, bloed, haar,...). Die concentratie kan ons dan iets leren over de voorafgaande blootstelling in de afgelopen uren, dagen, weken,... afhankelijk van stof tot stof. In België is er enkel voor lood een bindende biologische grenswaarde (70 μg Pb/100 ml bloed), maar er bestaan ook een pak andere biologische limietwaarden die ons al dan niet direct iets vertellen over de blootstelling in het recente of minder recente verleden.

Wetgeving

Normering

Documentatie

Tools

Websites