4. Berekening externe blootstelling

Achtergrond
Blootstellingsconcentraties hoeven niet altijd direct gemeten te worden. Soms kan een berekeningsmethode veel sneller een correcte inschatting opleveren van het risico. De laatste jaren zijn er, vooral onder invloed van REACH, een heel aantal modellen op de markt gekomen. Helaas gebeurde de validatie van deze modellen meestal niet voor hun vrijgave op de markt maar erna. Het is dus belangrijk als je aan het modelleren gaat dat je de achtergrond van het model en de gebruiksvoorwaarden ervan kent. De Europese context van de modellering staat beschreven de Technical Guidance Document on Risk Assessment (2nd Ed. 2003) en ook in de REACH guidance Guidance on information requirements and chemical safety assessment wordt beschreven hoe modellen je van nut kunnen zijn bij risicobeoordelingen.

Wetgeving Normering Documentatie
Positionering van de blootstellingsmodellering binnen NBN EN 689:1995
 • Identificatie blootstelling
 • Werkplaatsfactoren
 • Blootstellingsonderzoek
  • Initieel / basis
  • Globaal / kwalitatief – semikwantitatief
   • Kwalitatieve en semikwantitatieve risicoscores
   • Vroegere metingen inclusief biomonitoring
   • Metingen in vergelijkbare installaties of processen (sectorbenadering)
   • Betrouwbare schattingen
 

Overzichtstabel van enkele modelleringstools

 

Theoretisch,  REACH
Conceptueel
 * / **

INHALATOIR 

DERMAAL

ORAAL

Aan

gebaseerd op

gevalideerd

Referenties

EASE

Mech, T1

X

X

 

gas, damp, vloeistof, vast (stof en vezels)

 

ja

Tickner et al, 2005

ECETOC-TRA

Mech, T1

X

X

X

chemische stoffen in kader van REACH

EASE, ConsExpo

http://www.eteam-project.eu/

ECETOC, Money et al., 2007

Stoffenmanager

Mech, T1 * / **

X

X

 

damp, vloeistof lage vluchtigheid, stof

STEAMBASE

ja

Marquart et al., 2008, Schinkel et al., 2010

ART

Emp, Mech, T2 **

X

   

damp, mist, stof, rook (niet voor gas en vezels)

 

ja

Tielemans et al., 2011

EMKG-EXPO-TOOL

Mech, T1

X

   

vloeistof, vaste stof

COSHH

http://www.eteam-project.eu/

EMKG

MEASE

Mech, T2

X

X

 

metals and inorganic substances

EASE, ECETOC TRA

http://www.eteam-project.eu/

EBRC

RISKOFDERM

Mech, T1 *

 

X

 

chemische stoffen op de werkplaats

 

Ja maar…

Schneider et al., 1999, Oppl et al., 2003

DREAM

Mech, T1 *

 

X

 

chemische stoffen op de werkplaats

 

Ja maar…

Van Wendel de Joode et al, 2003, Schneider et al., 1999

EASCIHMOD

Mech, T2

X

         

AIHA EASC

EASCIHSkinPerm

Mech, T2

 

X

       

AIHA EASC,

ChemSTEER

Mech

X

X

 

chemicals during manufacturing etc

 

door EPA zelf

US EPA

EUSES

Emp, Mech, T1, T2

X

X

 

industrial chemicals and biocides

TGD, ConsExpo, EASE (niet gebruiken)

neen

RIVM (EU)

BEAT

Emp, Mech, T2 *

 

X

 

biociden in de landbouw

 

neen

Philips et al., 2001, Schneider et al., 1999

ConsExpo

Emp, Mech, T2 *

X

X

x

non-food consumenten stoffen, biociden

 

neen

RIVM

SprayExpo

Mech, T2

X

X

 

biociden in de landbouw

 

?

BAuA

LasrookAssistent

T3

X

   

lasrook

 

ja

IRAS