2. Druk

Achtergrond
Druk is het effect van een kracht die toegepast wordt op een eenheid van oppervlak (p=F/A) en wordt uitgedrukt in Pascal (1 Pa= 1 N/m²). Wanneer de omgevingsluchtdruk van een plaats waar mensen werken sterk afwijkt van de standaard luchtdruk op zeeniveau (101325 Pa) kunnen we spreken van hypo- (lagere drukken) of hyperbare (hogere drukken) werkplaatsen. Hypobare effecten (hyperventilatie, verhoogde erythropoëse, bergziekte, hoogte long- of hersenoedeem,...) kunnen optreden bij verblijf op grote hoogte (> 2000m) en komen in België in principe niet voor (kabinepersoneel van vliegtuigen loopt bijvoorbeeld wel een risico bij eventueel drukverlies in het vliegtuig). Pathologie door verhoogde luchtdruk (hyperbarisme) is een risico voor werknemers in caisson-arbeid (verhoogde luchtdruk bij bouwwerken aan een tunnel onder rivierbedding of zeebodem) en bij duikers (havens, booreilanden,...). Zowel  compressie als decompressie houden risico's in: drukstijgingen kunnen traumata veroorzaken aan middenoor, tanden (cysten), longen,... en drukdalingen kunnen type I (pijn, jeuk,...), type II (dyspneu, angine, bloedstollingsstoornissen, hoofdpijn, verlammingen, epilepsie, gehoor-, gezichts- en evenwichtsstoornissen) en type III (osteonecrose en chronische encephalopathie) decompressieklachten veroorzaken.
 
Wetgeving 

Normering

Documentatie

Tools

Websites