3. REACH en EU-GHS

Achtergrond
Twee belangrijke verordeningen hebben de laatste jaren heel wat verandering gebracht in het management rond gevaarlijke stoffen. De REACH-verordening gaat over de Registratie, Evaluatie en Autorisatie (of Restrictie) van Chemische stoffen, de EU-GHS verordening (gebaseerd op VN-GHS) over de geleidelijke vervanging van het oude indelingssysteem door een nieuw.

Wetgeving

Documentatie

Tools

Websites