Dear visitor, please login to see your BSOH membership status or register to get a free website account.

BSOH Studiedag carcinogene agentia

Datum: 
vrijdag, 01 december 2017 - 08:30 to 15:00
Waar: 
FOD WASO Brussel, Zaal Storck

Beste vrienden van de arbeidshygiëne,
Zoals reeds in de nieuwsbrieven aangekondigd, gaat onze volgende studiedag over carcinogene agentia.
Op deze studiedag zal er in de voormiddag gepraat worden over algemene aspecten van carcinogene agentia. In de namiddag komen specifieke kankerverwekkende stoffen aan bod.
Deze studiedag zal doorgaan op vrijdag 1 december 2017 van 9:30 tot 16:00 in auditorium Storck van FOD WASO (Zuidstation Brussel).
Het programma ziet er als volgt uit:

BSOH Studiedag Biosafety

Datum: 
vrijdag, 29 september 2017 - 08:00 to 14:15
Waar: 
FOD WASO Brussel, Zaal Storck

Beste vrienden van de arbeidshygiëne en de biosafety,
 
Zoals al eerder aangekondigd organiseren de BSOH (www.bsoh.be ) en de Belgian BioSafety Professionals BBP (www.ebsaweb.eu/bbp-belgian-biosafety-professionals) samen een studiedag over biologische agentia.
 
Biological risk: how to assess, confine and protect.
Le risque biologique: comment l’évaluer, le confiner et se protéger.

Laag frequente elektromagnetische velden en gezondheid / Champs électromagnétiques de basses fréquences et santé

Datum: 
vrijdag, 22 september, 2017 - 10:00 to 16:00
Waar: 
Auditorium Museum Geneeskunde Erasmusziekenhuis / Auditoire du Musée de la Médecine Hôpital Erasme

Iedere spreker geeft zijn voordracht in de eigen taal (Nederlands of Frans); simultaan vertaling wordt voorzien.
Chaque orateur parle dans sa langue (français ou néerlandais) avec traduction simultanée.

meer info en inschrijving: http://www.bbemg.be/nl/startpagina-onderzoek/agenda-nl/bbemg-studie-dagen.html
plus d'info et inscription: http://www.bbemg.be/fr/index-recherche/activites-scientifiques/journees-etudes-bbemg.html

Be prepared for the lighting of the future

Datum: 
donderdag, 17 november, 2016 - 13:00 to 17:15
Waar: 
H. Conscience Gebouw Albert II-laan, 15 1210 Brussel
Het BIV-IBE organiseert elk jaar een seminarie over verlichting.

Traditioneel vindt dit eind oktober plaats en wordt het afgesloten met een galadiner.

L’IBE-BIV organise annuellement un séminaire sur le thème de l’éclairage.

Traditionnellement organisé en fin du mois d’octobre, ce séminaire est suivi d’un repas de gala.

Pagina's