Air sampling for a better world

Op het einde van de volgende studiedag biomonitoring op 7 juni 2019 willen we de Belgische kick-off geven van het project “AIR SAMPLING FOR A BETTER WORLD”.
We zijn op zoek naar partijen die reeds materiaal kunnen doneren zodat we dit kunnen gebruiken bij de kick off. Dus als je iemand kent of zelf wilt doneren zou dit super zijn.
Op het document in bijlage vindt u meer achtergrond informatie over dit initiatief. Voor meer informatie kan u zich richten tot Steven Verpaele op de studiedag.