Meetmodule chemische agentia

Via Odisee wordt er een praktijkgerichte bijscholing georganiseerd. Klik hier voor meer info.

Deze bijzonder praktijkgerichte opleiding geeft inzicht in de omgevingsfactoren op de werkplaats met meer specifiek de chemische risico's die hier aanwezig zijn.
Bovendien gaat deze opleiding in op de problematiek van de metingen. Hoe meet ik? Wanneer? Waar?

De opleiding is gericht op het verruimen van kennis en vaardigheden m.b.t. chemische agentia. Hierbij ligt de nadruk op praktische vaardigheden, het analyseren en evalueren van specifieke problemen en knelpunten en het actief zoeken naar oplossingen/preventiemaatregelen in de praktijk. De cursist krijgt de nodige theoretische omkadering en voert zelf metingen uit in een praktijkomgeving.