Laureaat van de Arbeid - Welzijn op het werk

Er is te weinig aandacht voor goed werk en schouderklopjes zijn er nooit te veel. Samen met het KIEA, willen BES, BSOH, Co-Prev, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Prebes, VCCS, VVVB en de vakbonden diegenen die zich blijven investeren in hun beroep officieel huldigen: meer info.