Fysische agentia

Achtergrond
De fysische agentia die van belang zijn in de arbeidshygiëne zijn natuurkundige verschijnselen waarvan geweten is dat ze rechstreeks of onrechtstreeks schade kunnen veroorzaken aan het menselijk lichaam. In de volgende secties kan specifieke informatie worden teruggevonden met betrekking tot binnenklimaat, geluid, (niet-)ioniserende straling, trilling en schokken, verlichting en thermische belasting. 
 
Secties

  1. Binnenklimaat
  2. Druk
  3. Geluid
  4. Ioniserende straling
  5. Niet-ioniserende straling
  6. Trillingen en schokken
  7. Verlichting
  8. Warmte- en koudebelasting