Chemische agentia

Achtergrond
De chemische agentia die van belang zijn in de arbeidshygiëne zijn chemische elementen of verbindingen in zuivere vorm of in mengsels. Ze komen voor in de natuur of zijn het resultaat van, worden gebruikt of zijn vrijgekomen (ook onder de vorm van afval) bij een beroepsactiviteit. Zij zijn al dan niet opzettelijk geproduceerd en al dan niet op de markt gebracht. In veel sectoren komen werknemers in contact met chemische producten: chemische nijverheid, metaalverwerking, houtbewerking, grafische sector, kunststofproducenten,… Maar ook schoonmaakmiddelen, verven, inkten en solventen vallen in die categorie. Blootstelling aan chemische agentia kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten: irritaties van luchtwegen en slijmvliezen, irritaties van de huid, concentratieverlies of zelfs permanente gezondheidsschade. In de volgende secties kan specifieke informatie worden teruggevonden met betrekking tot de giftigheid van stoffen, bepaalde concentratieplafonds voor blootstelling aan deze stoffen, wetgeving rond deze stoffen, meting of berekening van blootstellingsconcentraties aan deze stoffen en de dataverwerking errond. We sluiten af met een item over generische risicoanalysesystemen. 
 
Secties

  1. Toxiciteit
  2. Grenswaarden
  3. REACH en EU-GHS
  4. Berekening externe blootstelling
  5. Berekening interne blootstelling
  6. Meting externe blootstelling
  7. Meting interne blootstelling
  8. Verwerking meetgegevens
  9. Generische risicoanalysesystemen