Add new comment

Het viel mij op dat wanneer de validiteit van de SEG wordt nagegaan, dat bij een combinatie van de een P-waarde > 0.05 bij de ANOVA (= geen significante verschillen tussen groepen), maar waarbij de homoscedasticiteit-voorwaarde niet is voldaan, BWstat toch overgaat tot een gunstige conclusie: "No significant differences between workers, individual compliance test not required."
Is het correct om aan te nemen dat BWstat zich voor het maken van deze uitspraak (conclusie validiteit SEG) uitsluitend op het resultaat van de ANOVA baseert en niet op de combinatie van zowel de ANOVA als de Levene's test?