Symposium Risico op kanker bij brandweerlieden

firecancer

Bent u een brandweerman of gezondheidwerker?
Dan is dit evenement iets voor u!
Er zijn veel inspanningen op internationaal niveau geleverd om kanker bij de brandweerdiensten te bestrijden.

Maar zowat overal stuit de studie over het risico op kanker bij de brandweerlieden op dezelfde problemen: de laattijdige verschijning van de kanker na stopzetting van de beroepsactiviteit, het gebrek aan bruikbare statistische gegevens, de evolutie van het beroep en de daaraan verbonden risico's...
Het colloquium zal de laatste onderzoeken op dit gebied voorstellen, met multidisciplinaire feedback uit België, Frankrijk en Canada.
In het middelpunt van de belangstelling: eerstelijnsinterveniënten, mannen en vrouwen met een gezondheidspotentieel om in stand te houden! ...

Meer info en inschrijving via deze link.