Samenstelling van een nieuw bestuur 2015 - 2019

Volgens onze statuten moet er door de algemene ledenvergadering om de 4 jaar een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld worden. Dit gebeurde op 6 maart 2015.
Het nieuwe bestuur bestaat uit 16 personen: 3 Franstaligen en 13 Nederlandstaligen.
Franstalige afdeling

Pagina's