Dear visitor, please login to see your BSOH membership status or register to get a free account.

PDC Fundamentals in Industrial Ventilation

Datum: 
maandag, 14 november, 2022 - 08:00 to vrijdag, 18 november, 2022 - 17:00
Waar: 
Manhattan Meeting Centre, Brussels, BE
PDC FIV ACGIH

Who Should Attend

Industrial hygienists, HVAC engineers and designers, plant and facilities engineers, safety professionals, compliance officers, environmental engineers and designers, maintenance supervisors and engineers, business owners, environmental contractors and consultants, HVAC installation technicians, duct cleaners, architects, ...

Avec soutien linguistique pour les participants francophones.
Language support will also be available in Spanish, Portuguese, Dutch and German.

Register here.

 

Webinar over proces-gegenereerde agentia (Roadmap on Carcinogens)

Datum: 
vrijdag, 20 mei, 2022 - 09:00 to 13:00
Waar: 
Online webinar

Proces-gegenereerde agentia komen vaak voor als ongewenst bijproduct van arbeidsprocessen. Deze specifieke agentia vereisen extra aandacht omdat ze geen ‘etiket’ hebben en er geen enkele referentie is naar deze carcinogene agentia in Veiligheidsinformatiebladen. Hierdoor worden ze vaak vergeten in de risico-evaluatie op het niveau van de onderneming. Een groot aantal werknemers in de EU wordt potentieel blootgesteld aan dergelijke proces-gegenereerde agentia zoals kristallijn siliciumdioxide, houtstof (afkomstig van hardhout), dieseluitlaatgassen, lasrook, Chroom VI, formaldehyde,...

PDC Fundamentals van EN689

Datum: 
donderdag, 21 april, 2022 - 08:00 to 17:00
Waar: 
Leuven, België
PDC EN689

De nieuwe Europese standaard EN 689 voor ‘het beoordelen van de blootstelling aan chemische stoffen in de werkplekatmosfeer en toetsing aan de grenswaarde’ is sinds mei 2018 beschikbaar. Deze vervangt de sterk verouderde 1995/2006 versies. De nieuwe norm maakt een efficiëntere en meer betrouwbare risicobeoordeling mogelijk. De toepassing van EN689 is opgenomen in de Belgische Codex over het welzijn op het werk.

De beoordeling van beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia op basis van luchtmonsters vereist verschillende procedures. EN689 bepaalt dat die door een beoordelaar moeten worden uitgevoerd (art. 4.). Dat is een persoon die voldoende is opgeleid en ervaring heeft met arbeidshygiënische beginselen, werk- en meettechnieken, om het deel van de beoordeling dat hij uitvoert volgens de stand van de techniek uit te voeren (art. 3.1.1.).

Het doel van deze cursus is de vereiste minimumcompetenties voor beoordelaars aan te bieden.

Pour les francophones, une edition française peut être organisée sur demande.

De inschrijvingen zijn geopend.

 
 

Pagina's