Webapps

Main page content

BSOH heeft enkele webapps ter beschikking

  • CO2sim: een model om koolstofdioxideconcentraties in de tijd in functie van de menselijke bezettingsgraad en lokaal- en ventilatieparameters te simuleren
  • CO2ana: een model om gemeten koolstofdioxideconcentraties in de tijd in functie van de menselijke bezettingsgraad en lokaalparameters te analyseren (met het oog op het afleiden van ventilatieparameters)